เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 1/2561 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

18 ธ.ค.63

เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

21 22 ธ.ค.63

แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น.

(กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

 

และนักศึกษายื่นคำร้องในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องเรียน

(กรณีวิชาที่เต็ม/งดรับเพิ่ม)

-  รายวิชาของหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

กรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบเอกสาร ผ่านทางออนไลน์ที่ ผ่านทางออนไลน์ที่  https://forms.gle/FsUA9TFYq2m65E5v9

 

- รายวิชาของหลักสูตร 5 ปี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

ยื่นคำร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสาร ส่งทาง E-mail :

thanyathorn.j@tbs.tu.ac.th

 

ทั้งนี้ ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291

26 ธ.ค.63

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

(หน้าผลแจ้งความจำนงของตนเองในระบบ ซึ่งหากได้รับการรจัดสรรรายวิชา จะมีรายวิชาขึ้นและมีเครื่องหมายติ๊กถูก หากไม่ได้รับการจัดสรรรายวิชา จะไม่มีข้อมูลใดๆเพิ่มเติม)

20 ม.ค.64

เปิดภาค 2/2563

25 – 29 ม.ค.64

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

      สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) เมื่อวันที่ 23-28 พ.ย.63 ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University