เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศผลคำร้อง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

โดยดูได้ที่ ผลการแจ้งความจำนง ของตนเอง

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบคำร้อง

คณะฯ จะเปิดให้ขอโควต้า รอบ 3 (รอบกดก่อนได้ก่อน)

ช่วงเดือน ก.ค.63 (หลังจดทะเบียนใน Reg)

ขอให้ นศ.ติดตามกำหนดการอีกครั้ง

นศ.ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชาแล้ว

จดทะเบียนที่เว็ป Reg ได้ระหว่างวันที่ 23-27 มิ.ย.63 (ตามรุ่นรหัส)

หาก นศ.ไม่จดทะเบียนวิชาใด สำนักงานทะเบียนฯ จะดำเนินการลบโควต้าทั้งหมดของ นศ.ทันที

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University