เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 1/2562 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

15 ก.ค.62

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

1819 ก.ค.62

-  แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น.

   (กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

-  ยื่นคำร้องในรายวิชาที่เต็ม/งดรับเพิ่ม

30 ก.ค.62

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

13 ส.ค.62

เปิดภาค 1/2562

2226 ส.ค.62

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) เมื่อวันที่ 25-29 มิ.ย.62 ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University