เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


** นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา ในรอบ 3 **

อย่าลืม !! เข้าไปยืนยันรายวิชาและจดทะเบียน
ใน
reg ด้วยนะคะ

ระหว่างวันที่ 16 19 ม.ค. 61 (จดทะเบียนเพิ่ม-ถอน)

ประกาศ ผลการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 2/2560 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

15 ธ.ค. 60

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร รอบ 3 Click

8 ม.ค. 61

เปิดภาค 2/2560

16 – 19 ม.ค. 61

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Clickกรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University