เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2

แต่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2

สามารถยื่นคำร้องได้ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว)

ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291
ประกาศผลคำร้อง วันที่ 31 พ.ค.61

กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ ในภาค 1/2561 รอบ 2

 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 (ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

(โดยรุ่นรหัส 56 - 60 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556)

นศ.สามารถตรวจสอบวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ได้ที่ Click

วิชา BA 291 Sec. 8100/01 ปิดบรรยาย

และเปิดบรรยาย Sec. 3200/01 เพิ่ม

** วิชา AC201 Sec. 0100/02 และ 0600/01 รศ.ศรีสุดา อาชวานันทกุล **

รับเฉพาะ นศ.คณะเศรษฐศาสตร์ ฐานะชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค.61 ได้

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University