เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรร
รายวิชา
BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg
ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค.60 ได้

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2

แต่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2

สามารถยื่นคำร้องได้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว)

ดูรายละเอียด Click ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง
วันที่
17 พฤษภาคม 2560 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University