เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


** ปิดบรรยาย วิชา HR 201 Sec.8100/02
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล **

ขอให้ดำเนินการขอโควต้าใหม่ใน Sec. อื่น

และ นศ.ที่ได้ทำการจดทะเบียนวิชาดังกล่าวไปแล้ว
โดยที่ไม่ได้ขอโควต้า

สำนักทะเบียนได้ดำเนินการถอนวิชาในระบบแล้ว

ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 1/2560 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

19 ก.ค. 60

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

2021 ก.ค. 60

แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น.

(กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

27 ก.ค. 60

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

15 ส.ค. 60

เปิดภาค 1/2560

2225 ส.ค. 60

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click
กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University