เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศผลแจ้งความจำนงรอบ 2

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2

หรือมีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนง

สามารถยื่นคำร้องได้ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

(ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว)

ทั้งนี้ ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

รายวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ EC213 EC214

เปิดให้แจ้งความจำนงเฉพาะรอบ 1 เท่านั้น

และนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรายวิชาเศรษฐศาสตร์ รอบ 1 แล้ว

จะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

นักศึกษารุ่นรหัส 56-60 ที่ยังไม่ได้ศึกษารายวิชา IS 201

ขอให้นักศึกษามาติดต่อด่วนที่สุด

ภายในวันที่ 17 ต.ค.62 ที่งานวิชาการ ชั้น 4

และคณะฯ จะเปิดบรรยายวิชา IS201

หลักสูตร 56-58 ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีสุดท้าย

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชา HR 201 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

ในภาค 2/2562 เป็นภาษาอังกฤษ

ขอให้มาแจ้งความจำนงที่สาขาวิชา MOEH ได้

ภายในวันที่ 22 ต.ค.62

นศ.ชั้นปี 1 (รหัส 62) ต้องตรวจสอบผลการจัดสรรวิชาพื้นฐาน (TU 104 และ 105)

ที่  Click ก่อนการขอรายวิชา ในภาค 2/2562

มิเช่นนั้น คณะฯ จะไม่รับผิดชอบหากมีวันและเวลาเรียนทับซ้อนกัน

นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย.62 ได้

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

นักศึกษาที่มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขอให้เข้าไปแก้ไขในระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ ด้วย เพื่อคณะฯ จะได้ติดต่อนักศึกษาได้

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University