เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศผลโควต้า รอบ 2

30 ตุลาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2

หรือมีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนง

สามารถยื่นคำร้องได้ ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563

(ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว)

 

-       รายวิชาของหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

กรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบเอกสาร ผ่านทางออนไลน์ที่  http://bit.ly/Quota263

 

-       รายวิชาของหลักสูตร 5 ปี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

ยื่นคำร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสาร ส่งทาง E-mail :  thanyathorn.j@tbs.tu.ac.th

 

ทั้งนี้ ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ EC เปิดให้แจ้งความจำนงผ่านระบบคณะฯ เฉพาะรอบ 1 เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการ ต้องติดต่อขอโควต้าผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยตนเอง

วิชา AC311 ภาค 2/2563 sec.2302 และ 3202

เปลี่ยนแปลงผู้สอน จากเดิม อ.วัฒนชัย แสงสุวรรณ และ รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล*
แก้ไขเป็น อ.วัฒนชัย แสงสุวรรณ

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University