เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนงรายวิชาของคณะพาณิชย์ฯ
ในภาค 1/2564 รอบ 2

 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 (ระบบเปิด 10.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรฯ ให้ตรงกับรุ่นรหัสของตนเองด้วย

โดยรุ่นรหัส 57 - 60 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2556

รุ่นรหัส 61-63 ต้องแจ้งความจำนงศึกษาวิชาของหลักสูตร 2561

นศ.สามารถตรวจสอบวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ได้ที่ Click

ปีการศึกษา 2564 วิชา FN251 เปิดแค่เทอมเดียว คือ ภาค 1/2564 และหลังจากนี้ก็อาจจะไม่มีเปิด ดังนั้นขอให้ นศ.รหัส 60 59 58 ที่ยังไม่ได้ลงเรียนวิชานี้ ให้มาลงเรียนโดยด่วน

ประกาศผล โควต้ารอบ 2
18 พฤษภาคม 2564

รายวิชาเศรษฐศาสตร์ EC เปิดให้แจ้งความจำนงผ่านระบบคณะฯ เฉพาะรอบ 1 และเฉพาะ นศ.คณะพาณิชย์ฯ เท่านั้น หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการ ต้องติดต่อขอโควต้าผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรายวิชาเศรษฐศาสตร์ รอบ 1 แล้ว

จะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ที่ Facebook :   Ba-econ TU Fanpage

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ
   กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University