เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 2/2562 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

18 ธ.ค. 62

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

1920 ธ.ค. 62

แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น.

(กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

19 20 ธ.ค. 62

 

นักศึกษายื่นคำร้องในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องเรียน

(กรณีวิชาที่เต็ม/งดรับเพิ่ม) ที่เคาน์เตอร์เลขาภาค/สาขาวิชาฯ

27 ธ.ค. 62

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

13 ม.ค. 63

เปิดภาค 2/2562

22 – 26 ม.ค. 63

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย.62 ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click
กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University