เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนง สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 1 (รุ่นรหัส 63) หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) และหลักสูตร 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะพาณิชย์ฯ ภาค 1/2563 เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ สามารถแจ้งความจำนงได้ ในวันพุธที่ 5 ส.ค.63 (เปิดระบบเวลา 13.00 น.และปิดระบบวันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 12.00 น.)  เป็นระบบมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้ สำหรับวิชาที่เต็ม/ปิดรับเพิ่ม หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ขอให้ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. - วันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

ตามรายละเอียด ดังนี้

? รายวิชาของหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

     กรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ผ่านทางออนไลน์ที่  

     https://forms.gle/sLqcbJeaRJ8GDcrq7

 ? รายวิชาของหลักสูตร 5 ปี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

     ยื่นคำร้อง พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ส่งทาง
E-mail :    

     thanya_jia@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   Click

AC201 ให้สิทธิ์นักศึกษาเอกบัญชีได้รับ Quota ก่อน ในภาค 1/2563

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

        กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University