เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 2/2560 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

29 พ.ย. 60

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

30 พ.ย.
4 ธ.ค. 60

แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น.

(กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

30 พ.ย. และ

4 ธ.ค. 60
(2 วันเท่านั้น)

* หมายเหตุ

1 3 ธ.ค. 60 คณะฯ ปิดทำการ

นักศึกษายื่นคำร้องในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องเรียน

(กรณีวิชาที่เต็ม/งดรับเพิ่ม) ที่เคาน์เตอร์เลขาภาค/สาขาวิชาฯ

15 ธ.ค. 60

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

8 ม.ค. 61

เปิดภาค 2/2560

16 – 19 ม.ค. 61

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University