เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศผลการแจ้งความจำนงรอบที่ 2 ภาค 2/2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียด Click สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2 แต่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2 สามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว) ดูรายละเอียด Click ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201,BA202 และ BA291              

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click  

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University