เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ตั้งแต่ภาค 2/2564 เป็นต้นไป

คณะฯ กำหนดให้ นศ.แจ้งความจำนงผ่านเว็ปไซต์ใหม่

ทาง https://quota.tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University