เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ คณะฯ เปิด Sec วิชา BA291 ภาค 1/2558 เพิ่มเติม วันศุกร์ 9.30-12.30 น. (8700/01)
จำนวนรับ 60 คน อ.ปาริฉัตร จันโทริ ผู้สอน

นศ.ที่ยังไม่เคยได้รับโควต้ารายวิชา BA291 และสนใจลงทะเบียนให้มากรอกคำร้อง (รับคำร้องได้ที่คณะฯ วันที่ 2 มิ.ย ตั้งแต่เวลา 9.00 น.) ส่งที่งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ให้สิทธิ์ผู้ที่รับและส่งคำร้องก่อนได้รับโควต้าก่อน ทั้งนี้ไม่รับคำร้องใน section อื่น

เอกสารที่ต้องแนบ: ผลการแจ้งความจำนงรอบ 1 และ 2 ที่ registration.tbs.tu.ac.th

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอโควต้ารายวิชาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สามารถตรวจสอบผลการยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ในระบบโควต้า ทั้งนี้คณะฯ จะเพิ่มชื่อเฉพาะ นศ.ที่ได้รับโควต้าเท่านั้น ( http://www.tbs.tu.ac.th/registration)

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1005

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University