เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศด่วน เนื่องจากเกิดข้อบกพร่องที่ระบบ Quota โดยมีการประมวลผลไปก่อนกำหนดการที่กำหนด คณะฯ ขอให้นศ.ยึดผล Quota รอบ 2 ที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย 57 เป็นต้นไปเท่านั้น

เปลี่ยนแปลงกำหนดการขอโควต้า ครั้งที่ 2 ภาค 2/57 จากเดิม 28-31 ต.ค 57 เป็น 28-30 ต.ค 57 อ่านรายละเอียดเพิ่มที่  http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=845

 

นักศึกษาที่ไม่ได้รับจัดสรรรอบที่ 1 ให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 - 30 ต.ค 57 กรณีวิชาไหนไม่เปิดรับในรอบที่ 2 และนักศึกษามีความจำเป็นที่ต้องเรียน สามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย 57 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงที่กำหนด) อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=881

 

ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่าง ๆ ของคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=855

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 17 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

 


กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University