เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


วิชา AC 201  ให้สิทธิ์นักศึกษาเอกบัญชี
ได้รับ
Quota ในภาค 1/59 เท่านั้น

หากนักศึกษาสาขาวิชาอื่น มีความจำเป็นต้องเรียน

ให้ติดต่อภาควิชาในวันที่ 9-10 ส.ค. ก่อน 12.00 น.

กำหนดการแจ้งความจำนง สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ศูนย์รังสิต (รุ่น 59) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะพาณิชย์ฯ ภาค 1/2559  เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ สามารถแจ้งความจำนงได้ ระหว่างวันอังคารที่ 9 ส.ค. (เปิดระบบ 13.00 น.) ถึงวันพุธที่ 10 ส.ค. (ปิดระบบ 12.00 น.) เป็นระบบมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้สำหรับวิชาที่เต็ม/ปิดรับเพิ่ม หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ขอให้ยื่นคำร้องต่อภาค/สาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชาในวันอังคารที่ 9 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และวันพุธที่ 10 ส.ค. เวลา 8.30-12.00 น. เท่านั้น ณ อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1331

ตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1267

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ
กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th

 

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University