เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 1/2559 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

30 มิ.ย. 59

ประกาศจำนวนรับรอบ Click

68 ก.ค. 59

แจ้งความจำนงรอบ Click ระบบเปิด 10.00 น. (กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

15 ก.ค. 59

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรร Click

15 ส.ค. 59

เปิดภาค 1/2559

2226 ส.ค. 59

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักงานทะเบียนฯ Click

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

ตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University