เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


 ด่วน เปลี่ยนแปลงตารางวิชา FN 2/57 ดูรายละเอียด http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=875

    นักศึกษาทุกคนที่ต้องการจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะพาณิชย์ฯ ภาค 2/2557 ทุกรายวิชา จะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่คณะฯ กำหนด
ตามรายละเอียด ดังนี้ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=845

      ตารางบรรยายลักษณะวิชาของคณะพาณิชย์ ในภาค 2/2557 http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=855

   (ตรวจสอบผล PT ของ นศ.ปี 1  http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchpt4new.asp)

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE)ในการแจ้ งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ 

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University