เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


ประกาศ กำหนดการแจ้งความจำนง รอบ 3 ภาค 1/2558 ดังนี้

วันที่

รายละเอียด

18 ก.ค  58

ประกาศจำนวนรับรอบ 3 ที่ www.tbs.tu.ac.th/registration

22 – 24 ก.ค 58

แจ้งความจำนงรอบ 3 ที่ www.tbs.tu.ac.th/registration ระบบเปิด 10.00 น. (กดก่อนได้ก่อน ทราบผลทันที)

4 ส.ค 58

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องตรวจสอบผลการจัดสรรที่ www.tbs.tu.ac.th/registration

17 ส.ค 58

เปิดภาค 1/2558

26 – 31 ส.ค 58

จดทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านระบบของสำนักทะเบียนฯ ที่ www.reg.tu.ac.th

     สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันในระบบการจดทะเบียนเรียน (Reg) ระบบการจดทะเบียน (Reg) จะลบที่นั่งของนักศึกษาทิ้งทันที แต่ระบบการแจ้งความจำนงของคณะฯ จะบันทึกการได้รับการจัดสรรที่นั่งทั้ง 2 รอบไว้ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถขอวิชาเดิมในเวลาใหม่ หรือวิชาใหม่ในเวลาเดิมได้ และคณะฯ จะไม่รับคำร้องเพื่อขอยกเลิกประวัติการได้รับการจัดสรรของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1063

ตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1005

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University