เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


 

นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ขอจดทะเบียน ภาค 2/2559

วิชา BA204 Sec.9000/01 และ วิชา OM201 Sec.5400/01

**ด่วน  Click

นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรรายวิชา BA201 และ  BA202

ต้องเคยศึกษาวิชา BA291 มาแล้วเท่านั้น

มิเช่นนั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนในระบบ reg ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.59 ได้

กำหนดการแจ้งความจำนงรอบที่ 2 ภาค 2/2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

ดูรายละเอียด Click สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และ 2

แต่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2

สามารถยื่นคำร้องได้ ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว)

ดูรายละเอียด Click ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201 , BA202 และ BA291

วิชาเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลอีกครั้ง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ http://www.econ.tu.ac.th

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click  

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบกรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่
siriwan.c@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University