เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอโควต้ารายวิชาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สามารถตรวจสอบผลการยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ในระบบโควต้า ( http://www.tbs.tu.ac.th/registration)

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 แต่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่เปิดให้แจ้งความจำนงรอบที่ 2 สามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 (ไม่รับคำร้องนอกช่วงดังกล่าว) ทั้งนี้ไม่รับคำร้องสำหรับวิชา BA201,BA202 และ BA291 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1017

ประกาศตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1005

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University