เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน ขอรหัสผ่านใหม่ ที่นี่


กำหนดการแจ้งความจำนง สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 1  หลักสูตร 4 ปี ศูนย์รังสิต (รุ่น 58) ที่ประสงค์จะจดทะเบียนรายวิชาคณะพาณิชย์ฯ ภาค 1/2558  เพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ สามารถแจ้งความจำนงได้ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 ส.ค (เปิดระบบ 13.00 น.) ถึงวันอังคารที่ 11 ส.ค (ปิดระบบ 24.00 น.) เป็นระบบมาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้สำหรับวิชาที่เต็ม/ปิดรับเพิ่ม หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ขอให้ยื่นคำร้องต่อภาค/สาขาวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชาในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และวันอังคารที่ 11 ส.ค เวลา 8.30-16.00 น. เท่านั้น ณ อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1065

ตารางเวลาบรรยายคณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.tbs.tu.ac.th/14/th/detail-annoucement.php?id=1005

กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) ในการแจ้ งความจำนง ซึ่งจะให้นักศึกษาใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น และลดปัญหากรณีมีปัญหาการเข้าใช้ระบบ

กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งความจำนง ขอให้ติดต่อทางอีเมล์ที่ satita.p@tbs.tu.ac.th


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University